ARTISTES

ARTISTA

Francesc Abad Gómez

1944, Terrassa

Francesc Abad (Terrassa, 1944) va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Terrassa i al Centre de Documentació Pedagògica de París. Va entrar en el món de l’art a través de la pintura, on la seva obra va arribar a la màxima simplificació de les formes i a una reducció gairebé total del color i dels grafismes. El 1972 s’instal·la a Nova York. Les visites a museus, els contactes amb altres artistes que viuen a la ciutat, l’experiència directa de les obres minimalistes, aleshores de moda, influiran posteriorment en la seva pràctica. En tornar a Barcelona, uns mesos més tard, esdevé un dels membres actius del Grup de Treball. La trajectòria artística d’Abad es fonamenta en una voluntat utòpica de transformació de la realitat mitjançant l’art. A l’escena catalana dels anys setanta, dins del marc de l’art conceptual, coexistien un seguit de tendències que s’havien desenvolupat en l’àmbit internacional, com ara el body art, el land art, etc. De tots els treballs de Francesc Abad d’aquest període, dedicats conceptualment a la natura, en destaca un, dedicat als quatre elements: aire, aigua, foc i terra, realitzat el 1972 i exposat el 1973 dins la sèrie Documentos, un títol que recollia les propostes sobre els elements naturals de diversos artistes, com ara Jordi Benito, Antoni Muntadas i Francesc Torres, entre d’altres. Per a Francesc Abad, en aquell moment era molt fàcil passar de les experiències de land art al body art. El cos com a part implicada a la natura també va ser objecte d’accions, com Comptar i numerar les pigues d’una part del braç per part dels assistents. L’acció va ser realitzada l’1 de desembre de 1973, a l’exposició Terrassa. Informació d’art. La concepció pragmàtica i empírica de l’obra es reflecteix en la definició del seu mètode de treball: “Per a mi, la realització de l’art es fonamenta en una successió esglaonada, progressista, que s’inicia en una proposta, s’estructura en un projecte i va a la recerca d’una documentació que em proporciona un coneixement, del qual desprenc una reflexió/intenció, manifestada en un pensament a través de la imatge, que vol ésser reflex de la realitat”.

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.