ARTISTES

ARTISTA

Esther Ferrer

1937, Blanes

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Papieds

Papieds