ARTISTES

ARTISTA

Estela Espina

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Retrat de Josep Rubaudonadeu

Retrat de Josep Rubaudonadeu