ARTISTES

ARTISTA

Eduardo Lozano Vistuer

16/9/1917, Granada
12/1/2000, Ciutat de Mèxic

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
L’Onyar

L’Onyar

Naixement

Naixement