ARTISTES

ARTISTA

Dora García López

1965, Espanya, Valladolid

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.