ARTISTES

ARTISTA

Domènec Fita Molat

10/8/1927, Girona
9/11/2020, Girona

Format a les escoles de belles arts d’Olot i Barcelona, l’escultor, pintor, dibuixant i ceramista ha desenvolupat múltiples tècniques i estils. Si bé les primeres obres són més estrictament figuratives, amb els anys s’ha anat alliberant de l’academicisme. Ha realitzat crucifixos, relleus, vidrieres, esgrafiats, mosaics i escultura pública. Entenent la pràctica artística vinculada a la religiositat, Fita produeix frescos en espais de culte i en esglésies com la del monestir de Montserrat, la Sagrada Família de Barcelona, la catedral de Girona i diverses d’Andorra. Partidari d’una integració de les arts, treballa sovint al costat d’arquitectes. És un dels artistes catalans actuals amb una producció religiosa més abundant. També ha creat ceràmica, amb una gran experimentació de materials, i obra pictòrica.Des del 1950 ha fet nombroses exposicions col·lectives i individuals, moltes de les quals a la Fundació Fita de Girona, però també al Museu de l’Empordà de Figueres (1988), a la Casa de Cultura de Girona (1988, 2002, 2012), al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà (1993), al Palau Robert de Barcelona (1994), al Palazzo Cecchini-Lavazzi de Venècia (2004), a la Fundació Àngel Planells de Blanes (2008) i en molts altres llocs.

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Penetrar

Penetrar