ARTISTES

ARTISTA

Dai-Bih-In

1946, Ping Tong

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Obra recent

Obra recent

Composició

Composició