ARTISTES

ARTISTA

Dai-Bih-In

1946, Ping Tong

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Sense títol

Sense títol