ARTISTES

ARTISTA

August Puig Bosch

1/4/1929, Barcelona
25/10/1999, Cruïlles, Monells i S.Sadurní

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Llop

Llop

Jeu de guerre [de la sèrie Jeu de guerre, núm. 5]

Jeu de guerre [de la sèrie Jeu de guerre, núm. 5]