ARTISTES

ARTISTA

Antonio Arias Fernández

c. 1614, Madrid
1684, Madrid

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
L’apòstol Sant Mateu

L’apòstol Sant Mateu

La Verge

La Verge