ARTISTES

ARTISTA

Antonio Arias

c. 1614, Madrid
1684, Madrid

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no te catalogades obres atribuibles a l'artista.