ARTISTES

ARTISTA

Anton Raphael Mengs

12/3/1728, Aussig
29/6/1779, Roma

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Autoretrat

Autoretrat