ARTISTES

ARTISTA

Àngel Vila Aulí

1911, Olot
1954, Olot

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
Plaça d’Olot

Plaça d’Olot