ARTISTES

ARTISTA

Adrien Maurice de Noailles

29/9/1678, París
24/6/1766, París

OBRES DE L’ARTISTA

Aquestes obres formen part de la col·lecció del Museu de l’Empordà
El museu de l'Empordá no té catalogades obres atribuibles a l'artista.