ESCOLES

ACTIVITAT

NOVA

PRIMÀRIA

RESERVA

Mapa dels invents

Tal com va fer Narcís Monturiol amb el submarí Ictíneo, ens convertirem en inventors per crear nous objectes i noves realitats.

PÚBLIC
OBJECTIU
Alumnes de primària

*Què és «Mapa dels invents»?

Mapa dels invents és una activitat de treball individual i col·laboratiu a partir de la qual els alumnes podran establir lligams entre les obres d’art i els avenços científics i tecnològics, com ara l’invent del submarí Ictíneo del figuerenc Narcís Monturiol.
Després d’una breu introducció a l’equipament, als alumnes se’ls ensenyarà a analitzar ràpidament una obra d’art i a establir relacions i connexions entre la creació artística i la cientificotecnològica. S’analitzaran les obres, sobretot les surrealistes, presents al Museu de l’Empordà i la maqueta de l’Ictíneo de Monturiol.
Examinant la realitat actual i reflexionant sobre possibles solucions per donar resposta a les noves necessitats, els alumnes pensaran i crearan un nou invent, primer de forma individual per, finalment, acabar elaborant conjuntament una maqueta, tal com va fer Narcís Monturiol.

ESPAI
segon i tercer pis del Museu de l’Empordà

DURADA
1 h 30 minuts
MATERIALS
Fitxes i material divers per fer una maqueta
PREU
Gratuïta
Objectius

U

Observar i entendre els elements bàsics que formen les obres d’art.

DOS

Comprendre els lligams i el paral·lelisme entre la creació d’una obra artística i l’avenç científic i tecnològic.

TRES

Pensar en noves necessitats de la societat actual.

QUATRE

Crear una solució per a una nova necessitat.

CINC

Argumentar i defensar els resultats davant la resta de companys.
Competències principals
Imaginació i creativitat.
Coneixement del món actual, la tecnologia i la vida quotidiana.
Connexions.
Altres competències
Aprenentatge individual i col·lectiu.
Percepció, comprensió i valoració (realitat visual).
Interpretació i producció.
Comunicació oral.
Comunicació i representació.
Coneixement de la tecnologia i la vida quotidiana.

Raonament i prova.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05