ESCOLES

ACTIVITAT

RENOVADA

INFANTIL

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

RESERVA

Línies
amb ritme

Visita dinamitzada al Museu de l’Empordà en què treballarem la línia i les formes, elements essencials d’una obra pictòrica.

PÚBLIC
OBJECTIU

Alumnes de cicle infantil i primer cicle de primària

*Què és «Línies amb ritme»?

Línies amb ritme és una activitat educativa a partir de la qual els alumnes comprendran la importància de les línies en les obres d’art, però també en tots els objectes quotidians, i entendran quines són les que s’utilitzen per mostrar repòs i quines moviment a partir de les obres pictòriques del Museu de l’Empordà.

Després d’una breu introducció a l’equipament, als alumnes se’ls presentarà un element bàsic en el món de l’art, però també en qualsevol objecte o forma: les línies, que poden expressar repòs o moviment i que, quan s’ajunten entre si, creen noves formes.

Una vegada vistos alguns exemples quotidians i les obres exposades al Museu de l’Empordà, els alumnes faran diverses activitats de forma col·lectiva i individualment, per acabar il·lustrant un poema de Carles Fages de Climent a partir de peces geomètriques que hauran treballat prèviament.

ESPAI
Segon i tercer pis del Museu de l’Empordà
DURADA
1 h
MATERIALS
Pissarra, guixos, elements metàl·lics mal·leables, peces geomètriques de cartolina, taula faquir i llana de diferents colors.
PREU
Gratuïta
Objectius

U

Observar els elements bàsics que trobem en les arts plàstiques a partir de la metodologia visual thinking.

DOS

Fomentar la visió d’anàlisi davant una obra d’art, en concret, i una imatge, en general.

TRES

Entendre i comprendre els elements essencials que formen una obra d’art.

QUATRE

Aprendre a construir i reinterpretar una obra o un objecte.

CINC

Interpretar plàsticament un text literari.
Competències principals
Percepció, comprensió i valoració (realitat visual).
Interpretació i producció amb llenguatges diversos.
Imaginació i creativitat.
Altres competències
Aprenentatge individual i col·lectiu.
Treball personal i interpersonal.
Raonament i prova.
Comunicació i representació.

© Alguns drets reservats. Museu de l’Empordà, 2018
Ajuntament de Figueres. Cultura
Avís legal - Protecció de dades

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
infome@museuemporda.org      972 50 23 05