També en el dolor es troba l’amarga plenitud del goig de viure
Assumpció Mateu
2022