Reproducció de l'obra "Immaculada"
Paulina Buxó
1857