Paisatge de la Costa Brava
Ramon Pichot Gironès
c. 1905
Col·lecció d'Art Banc de Sabadell