Títol desconegut [jugadora de pilota]
Mey Rahola de Falgàs
1936