Les tres Gràcies
Mònica Campdepadrós i Maria Mercader
2023