"Kaiser plays violin" i material per a la performance
Museu de l'Empordà
2021