Instal·lació reixa a l'església de Sant Pere
Ramon Pujolboira
2008