Funàmbul, l'ofici de caminar sobre una corda
Ester Baulida i Maria Culubret
2023