Cadaqués de nit
Eliseu Meifrèn
c. 1911
Museu del Modernisme de Barcelona