TOT

ARTISTES

OBRES

PINTURA

OBRA GRÀFICA

DIBUIX

ESCULTURA

ARQUEOLOGIA

FOTOGRAFIA

INSTAL·LACIÓ

INDUMENTÀRIA

Altar (fragment)

Altar (fragment)

Bol

Bol

Lècit italiota

Lècit italiota

Gerra

Gerra

Lècit italiota

Lècit italiota

Urna cinerària i tapadora

Urna cinerària i tapadora

Urna cinerària

Urna cinerària

Skyphos àtic de figures roges

Skyphos àtic de figures roges

Campana (tintinabulum)

Campana (tintinabulum)

Moneda

Moneda

Urna cinerària i tapadora

Urna cinerària i tapadora

Encenser (objecte litúrgic)

Encenser (objecte litúrgic)

Moneda (as)

Moneda (as)

Àmfora itàlica

Àmfora itàlica

Pedra d’esmolar

Pedra d’esmolar

Urna cinerària

Urna cinerària

Gerra amb nanses

Gerra amb nanses

Denes de collar

Denes de collar

Boca del pou / cisterna (casa romana)

Boca del pou / cisterna (casa romana)

Plaqueta

Plaqueta

Urna

Urna

Fragment de pintura mural

Fragment de pintura mural

Bol

Bol

Urna

Urna

Àmfora tarraconesa

Àmfora tarraconesa

Àmfora itàlica imperial

Àmfora itàlica imperial

Gerro àtic de figures negres

Gerro àtic de figures negres

Oenokoe àtic de figures negres

Oenokoe àtic de figures negres

Moneda (semis)

Moneda (semis)

Vas

Vas

Làpida sepulcral dedicada a Marcus Valeri  Lavino

Làpida sepulcral dedicada a Marcus Valeri Lavino

Denes de collar

Denes de collar

Espàtula

Espàtula

Anell

Anell

Crater de campana

Crater de campana

Vas de parets fines

Vas de parets fines

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Gerró

Gerró

Anell

Anell

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Moneda (as)

Moneda (as)

Moneda (as)

Moneda (as)

Moneda

Moneda

Bol

Bol

Tapadora d’urna

Tapadora d’urna

Ganivet

Ganivet

Cap de figura d’infant

Cap de figura d’infant

Flascó

Flascó

Figura femenina del tipus cora (Possible Demèter)

Figura femenina del tipus cora (Possible Demèter)

Moneda (as)

Moneda (as)

Bol

Bol

Denes de collar

Denes de collar

Fragment de vas

Fragment de vas

Lècit àtic de figures negres

Lècit àtic de figures negres

Fragment de ceràmica

Fragment de ceràmica

Plat

Plat

Fragment de figura

Fragment de figura

Lècit de figures roges

Lècit de figures roges

Figura d’Isis?

Figura d’Isis?

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Banya

Banya

Escif de figures roges

Escif de figures roges

Copa italiota de figures roges

Copa italiota de figures roges

Plat

Plat

Denes de collar

Denes de collar

Bol

Bol

Oenokoe

Oenokoe

Vas

Vas

Lècit de figures negres

Lècit de figures negres

Urna

Urna

Figura

Figura

Àmfora tarraconesa

Àmfora tarraconesa

Bol amb mugrons

Bol amb mugrons

Fragment de pedra de molí

Fragment de pedra de molí

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Fragment de vas

Fragment de vas

Lècit italiota

Lècit italiota

Fragment de ceràmica

Fragment de ceràmica

Pelike àtic de figures roges

Pelike àtic de figures roges

Vas de parets fines

Vas de parets fines

Ungüentari de vidre

Ungüentari de vidre

Bol

Bol

Crater de columnes àtic de figures negres (reproducció moderna)

Crater de columnes àtic de figures negres (reproducció moderna)

Altar

Altar

Hídria àtica de figures roges

Hídria àtica de figures roges

Fragment de pintura mural

Fragment de pintura mural

Àmfora àtica de figures negres

Àmfora àtica de figures negres

Denes de collar

Denes de collar

Pedra d’esmolar

Pedra d’esmolar

Tassa

Tassa

Àmfora tarraconesa

Àmfora tarraconesa

Llàntia

Llàntia

Figura

Figura

Cílix àtic de figures negres

Cílix àtic de figures negres

Plat

Plat

Kantharos

Kantharos

Tapadora

Tapadora

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Copa

Copa

Gerró

Gerró

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Figura

Figura

Denes de collar

Denes de collar

Gerra

Gerra

Plat

Plat

Fíbula anular hispànica

Fíbula anular hispànica