TOT

ARTISTES

OBRES

PINTURA

OBRA GRÀFICA

DIBUIX

ESCULTURA

ARQUEOLOGIA

FOTOGRAFIA

INSTAL·LACIÓ

INDUMENTÀRIA

Urna cinerària i tapadora

Urna cinerària i tapadora

Fragment de vas

Fragment de vas

Vas de parets fines

Vas de parets fines

Copa

Copa

Lècit italiota

Lècit italiota

Figura

Figura

Bol

Bol

Lècit de figures negres

Lècit de figures negres

Figura femenina del tipus cora (Possible Demèter)

Figura femenina del tipus cora (Possible Demèter)

Denes de collar

Denes de collar

Fíbula anular hispànica

Fíbula anular hispànica

Lècit àtic de figures negres

Lècit àtic de figures negres

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Àmfora tarraconesa

Àmfora tarraconesa

Bol

Bol

Àmfora àtica de figures negres

Àmfora àtica de figures negres

Lècit de figures roges

Lècit de figures roges

Fragment de pintura mural

Fragment de pintura mural

Urna cinerària i tapadora

Urna cinerària i tapadora

Tapadora

Tapadora

Tapadora d’urna

Tapadora d’urna

Gerró

Gerró

Fragment de figura

Fragment de figura

Escif de figures roges

Escif de figures roges

Flascó

Flascó

Plat

Plat

Gerra amb nanses

Gerra amb nanses

Lècit italiota

Lècit italiota

Denes de collar

Denes de collar

Fragment de vas

Fragment de vas

Gerra

Gerra

Bol

Bol

Lècit italiota

Lècit italiota

Denes de collar

Denes de collar

Urna

Urna

Altar (fragment)

Altar (fragment)

Cílix àtic de figures negres

Cílix àtic de figures negres

Anell

Anell

Urna

Urna

Moneda (as)

Moneda (as)

Anell

Anell

Moneda (as)

Moneda (as)

Llàntia

Llàntia

Hídria àtica de figures roges

Hídria àtica de figures roges

Gerro àtic de figures negres

Gerro àtic de figures negres

Fragment de pedra de molí

Fragment de pedra de molí

Crater de columnes àtic de figures negres (reproducció moderna)

Crater de columnes àtic de figures negres (reproducció moderna)

Àmfora itàlica

Àmfora itàlica

Denes de collar

Denes de collar

Vas

Vas

Urna cinerària

Urna cinerària

Àmfora tarraconesa

Àmfora tarraconesa

Urna

Urna

Campana (tintinabulum)

Campana (tintinabulum)

Pelike àtic de figures roges

Pelike àtic de figures roges

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Fragment de pintura mural

Fragment de pintura mural

Espàtula

Espàtula

Crater de campana

Crater de campana

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Moneda

Moneda

Tassa

Tassa

Bol

Bol

Figura

Figura

Figura d’Isis?

Figura d’Isis?

Figura

Figura

Ganivet

Ganivet

Plat

Plat

Copa italiota de figures roges

Copa italiota de figures roges

Àmfora tarraconesa

Àmfora tarraconesa

Pedra d’esmolar

Pedra d’esmolar

Kantharos

Kantharos

Altar

Altar

Bol

Bol

Fragment de ceràmica

Fragment de ceràmica

Làpida sepulcral dedicada a Marcus Valeri  Lavino

Làpida sepulcral dedicada a Marcus Valeri Lavino

Oenokoe àtic de figures negres

Oenokoe àtic de figures negres

Fragment de ceràmica

Fragment de ceràmica

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Àmfora bètica

Plat

Plat

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Lècit àtic de figures roges (reproducció moderna)

Bol amb mugrons

Bol amb mugrons

Ungüentari de vidre

Ungüentari de vidre

Gerró

Gerró

Moneda (semis)

Moneda (semis)

Plaqueta

Plaqueta

Urna cinerària

Urna cinerària

Moneda (as)

Moneda (as)

Denes de collar

Denes de collar

Bol

Bol

Gerra

Gerra

Àmfora itàlica imperial

Àmfora itàlica imperial

Banya

Banya

Cap de figura d’infant

Cap de figura d’infant

Vas de parets fines

Vas de parets fines

Denes de collar

Denes de collar

Encenser (objecte litúrgic)

Encenser (objecte litúrgic)

Vas

Vas

Moneda

Moneda

Moneda (as)

Moneda (as)

Oenokoe

Oenokoe

Boca del pou / cisterna (casa romana)

Boca del pou / cisterna (casa romana)

Skyphos àtic de figures roges

Skyphos àtic de figures roges

Plat

Plat

Pedra d’esmolar

Pedra d’esmolar